;
 

 

Copyright & voorwaarden

Iedere persoon die toegang heeft tot de website van Kerstpakketruilen en daar tevens gebruik van maakt gaat overeen met de onderstaande copyright. Kerstpakketruilen behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Kerstpakketruilen te weigeren of te ontnemen. Kerstpakketruilen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website geplaatst is/wordt. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Kerstpakketruilen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

Kerstpakketruilen aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de deze website. Kerstpakketruilen geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Kerstpakketruilen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Kerstpakketruilen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Kerstpakketruilen beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Kerstpakketruilen deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. Gebruik van informatie van deze site is niet toegestaan - tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven - en zal met alle juridische middelen worden bestreden tenzij deze persoon/bedrijf toestemming heeft gekregen van Kerstpakketruilen.

Bij elk bezoek van de website kan het zijn dat er automatisch informatie wordt opgeslagen aan de hand van cookies of webbeacon. Deze informatie gaat dan vooral over welke pagina's u hebt bezocht, uw IP-adres, uw land, uw browsertype en –taal, datum en tijd van uw bezoek. Deze informatie kan ook ter beschikking gesteld worden voor derden. U stemt ermee dat deze derden partijen inzage krijgen in deze gegevens en worden behandeld volgens het internationale algemeen beschermd privacybeleid. De vertrouwelijke informatie (naam, voornaam en email) die u ons toevertrouwd wordt gebruikt voor de websites Digitalefoto en Digitalemarkt. Deze informatie hebben we nodig om de nodige services te kunnen leveren die ter beschikking worden gesteld.

Cookies = informatie dat een website op de computer bij de bezoeker opslaat, om de gebruiker nadien te identificeren bij elk volgend bezoek aan de website.

Webbeacon = transparante plaatje waarmee de activiteit van de bezoeker wordt gevolgd.

U kunt deze webbeacon of cookie uitschakelen door de instellingen van uw browser zo aan te passen dat er geen cookies worden aanvaard of dat u telkens toestemming geeft om deze informatie op te slaan. Bij de webbeacon slaat die dan de gegevens anoniem op in de server, zonder unieke informatie van de bezoeker.

Op elke webpagina staan meestal advertenties geplaatst. We hebben hiermee een overeenkomst gesloten met derde partijen. U stemt ermee dat deze partijen mogelijk cookies of webbeacon kunnen plaatsen om informatie te verzamelen (webpagina's, IP-adres, locatie, browsertype en –taal, datum en tijd van uw bezoek) tijdens de weergave van de advertenties op deze website.

Indien u uw e-mailadres opgeeft, stemt u ermee in dat op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief wordt toegezonden. In deze e-mailomschrijving stellen we u op de hoogte van promoties van derden of over de website in het algemeen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Dit kan door de optie ‘nieuwsbrief' uit te schakelen in het profiel of te klikken op een speciale ‘uitschrijf'-link onderaan de nieuwsbrief.

Copyright Kerstpakketruilen 2006 - 2017

© 2010 - 2017 www.kerstpakketruilen.nl - Copyright & voorwaarden